Chuyên mục
Uncategorized

Các nước khu vực Châu Á

Chuyên mục
Uncategorized

Chủ đề Kiểu tóc

Có 1 vài học viên của mình học tiếng Trung căn bản 1 khoá, sau đó nói với mình cần học thêm tiếng Trung chuyên về kiểu tóc để bạn có thể sang Malaysia để mở salon tóc. Vì vậy có lẽ chủ đề này cũng rất cần thiết, nếu chúng ta muốn chuyển ngành nè.